Ex Tempore r.f. medlemsblankett


Bli medlem i Ex Tempore r.f.!


För att bli medlem betalar man medlemsavgiften till Ex Tempores konto

                Danske Bank FI 2080001379360580.


Kom ihåg att ange ditt namn och vad du betalar för i meddelandefältet när du betalar!


Följande gäller de som påbörjat sina studier hösten 2021 och senare:

                Medlemsavgift för ett kandidatår: 10 €

                Medlemsavgift för tre kandidatår: 20 €

                Medlemsavgift för två magistersår: 10 €

                Medlemsavgift för tre kandidatsår + två magister år: 25 €

                Medlemsavgift för alumner (engångsavgift): 10 €


                           Ex Tempore r.f.

          Ämnesföreningen för farmacistuderande vid Åbo Akademi

     Hemsida: Extemporerf.fi  Mail: [email protected]  Instagram: extempore_rf

Alla förnamn och efternamn
till denna adress kommer bl.a. infomejlen
t.ex. tre kandidatår, 20€


Välj datum

Skriv ditt namn som elektronisk underskrift

Personuppgiftspolicy
Powered by Blankett.fi